Revision av skogsbruksstandarden

Just nu pågår den första konsultationen på den nya förslaget på FSC-standard för skogsbruk i Sverige. Konsultationen pågår mellan den 22 september till 21 november 2016.

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDDet nya förslaget på skogsbruksstandard har arbetats fram tillsammans med våra medlemmar.
Standarden innehåller de krav som det FSC-certifierade skogsbruket ska uppfylla. Den har tagits fram av arbetsgrupper, standardkommittén och styrelsen i Svenska FSC och bygger på nuvarande standard från 2010 och en anpassning till nya regler från FSC International.

I arbetet ned den nya svenska skogsbruksstandarden har vi utgått ifrån tre olika förändringsnivåer:

1. Att göra en bättre standard innebär att vi har ambitionen att standarden ska ha ett språk som är enkelt att läsa och att det ska vara klart och tydligt vad som krävs, så att kraven kan kontrolleras. Certifieraren och markägaren ska förstå vad som krävs. Det handlar också om att göra en mer resultatorienterad standard. Här kommer erfarenheter från tillämpningen av nuvarande standard in.

2. Anpassningen till nya ”Principer och kriterier gör att standarden behöver struktureras om, att gamla indikatorer behöver anpassas eller strykas och att nya indikatorer behöver formuleras. Indikatorerna under varje kriterium ska leda till att kriteriet uppfylls. Till stöd finns den internationella standarden, IGI.

3. Synpunkter från intressenter tas in i processen dels genom Svenska FSC:s medlemmar, vars förtroendevalda utvecklar standarden genom arbetet i standardkommittén och olika arbetsgrupper. Dessutom skickas standarden ut på konsultation två gånger.

Parallellt med arbetet med detta standardförslag har Skogsstyrelsen tagit fram ”Målbilder för miljöhänsyn”. Dessa målbilder har legat med som en bas i standardarbetet och ibland finns det uttryckliga hänvisningar till målbilderna.

Det nya förslaget på FSC-standard innehåller 269 indikatorer. Många indikatorer i nuvarande standard som handlar om att ha planer och rutiner har ersatts av mer resultatorienterade indikatorer. Det som i nuvarande standard finns som bilagor ligger nu i riktlinjer, och många nya riktlinjer har tillkommit. Den nya förslaget på standard innehåller också vägledningar, vilket inte finns i nuvarande standard. Skillnader mellan nuvarande standard och det nya förslaget beskrivs närmare i en separat rapport. Där finns även en lista över vilka indikatorer i nuvarande standard som motsvarar indikatorerna i den nya förslaget.

Den nya standarden beräknas att ersätta den nuvarande under slutet av 2018 eller tidigt under 2019.

Delta i konsultationen.
Detta är första förslaget på en ny skogsbruksstandard för FSC i Sverige. Med denna konsultation vill vi samla in synpunkter ifrån en bredare grupp av intressenter.

För att ge synpunkter på förslaget ska du använda formuläret nedan. Vill du ha ett utskrivet exemplar av standardförslaget så skickar vi det gärna till dig, skriv till info at fsc-sverige point org. Har du frågor så ring gärna till 018-14 15 26.

Konsultationen börjar 22 september och pågår i 60 dagar. Kommentarer skickas in senast 21 november.

Med hänsyn till de inkomna synpunkterna omarbetar standardkommittén standardförslaget och väger in synpunkterna till nästa konsultation. En summering av hur synpunkterna hanterats kommer att publiceras. Ett nytt standardförslag skickas ut på en ytterligare konsultation under våren 2017. Efter bearbetning ska standarden godkännas av Svenska FSC:s styrelse samt översättas och godkännas av FSC International. Den nya FSC-standarden är planerad att ersätta den nuvarande under 2018. Standarden börjar gälla tre månader efter publiceringsdatum.

Har du frågor om den nya standarden kontakta:
Jenny Wik Karlsson – ordförande, Svenska FSC, jenny at sapmi point se

Presskontakt:
Lina Bergström – verksamhetschef, Svenska FSC, lina.bergstrom at fsc-sverige point org
Märta Lindqvist – kommunikationsansvarig, Svenska FSC, marta.lindqvist at fsc-sverige point org

Mer information och relaterade dokument finns nedan.
De nya Principerna och kriterierna
Den internationella standarden – IGI


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229