Så uppdateras P&C

Den senaste, större uppdateringen av FSC:s principer och kriterier (P&C) gjordes år 2012. Här hittar du dokumentation som visar hur arbetet gick till och vilka förändringar som då genomfördes.

Den senaste, större uppdateringen av FSC:s principer och kriterier (P&C) gjordes år 2012. Här hittar du dokumentation som visar hur arbetet gick till och vilka förändringar som då genomfördes.

Smärre uppdateringar av P&C genomförs löpande. Aktuell version av P&C (2020) har versionsnummer V5-2.

P&C V 5-0 antogs i februari 2012. Då gjordes en översättning till svenska. Du hittar detta dokument här, liksom originaldokumentet på engelska, samt bakgrundsinformation med förklarande texter på engelska. Du hittar även föregående version av P&C, V4-0. Den svenska skogsbruksstandarden antagen 2010, FSC-STD-SWE-02-04-2010, är baserad på P&C V4-0. Den nya svenska skogsbruksstandarden, som publiceras i 2020, är baserad på P&C V5-2.

Behovet av att revidera P&C utreds återkommande och en granskning under 2019 resulterade i ett beslut om att nästa stora revision ska ske under 2024. Tiden fram till dess behövs bland annat för att det kommer att dröja innan det finns praktiska erfarenheter av att tillämpa de nationella skogsbruksstandarder som utvecklats med utgångspunkt från de P&C som antogs 2012.