Nyheter

Friday, 28 June 2019
Mark från Bergvik Skog går till nya FSC-certifikat

Bergvik Skog (© Mostphotos)© MostphotosI slutet av maj blev affären klar: Bergvik Skog Väst och Bergvik Skog Öst delas upp på åtta nya ägare. Stora Enso övertar den enskilt största arealen, 1,4 miljoner hektar. Läs mer…


Thursday, 27 June 2019
Nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

Skägglav på tallskog (© FSC Sverige)© FSC SverigeSkogsstyrelsens besked att högre krav kommer att ställas på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige påverkar inte hanteringen av nyckelbiotoper inom FSC. Läs mer…


Thursday, 20 June 2019
Dispens för åtgärder mot granbarkborre prövas av FSC Sverige

Förra årets torra och varma sommar ledde till stora angrepp av granbarkborre. Farhågor finns om stora angrepp även i år. FSC Sverige har därför öppnat möjlighet för FSC-skogsbrukare att under 2019 söka dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre. Läs mer…


Wednesday, 19 June 2019
Fortsatt positiv marknadsutveckling för FSC

Marketsurvey (© FSC GD)© FSC GDFSC:s marknadsundersökning för 2018 har nyligen publicerats. Ovanligt många har deltagit. Den visar att tillgången till och efterfrågan på FSC-produkter fortsätter att öka. Läs mer…


Monday, 03 June 2019
Totalstopp för kemiskt skydd mot snytbagge i FSC skogsbruk

Snytbagge (© Claes Hellqvist)© Claes HellqvistFSC skogsbruk ska inte använda kemiska bekämpningsmedel. Vid akuta skadehot finns möjlighet att söka dispens, men fortsättningsvis kommer inga dispenser för att använda kemiska skydd mot snytbagge att lämnas. Det finns mekaniska alternativ. Läs mer…


Wednesday, 29 May 2019
Stora byggprojekt i London tar stöd av FSC:s projektcertifiering

South Bank Palace (© Canary Wharf group)© Canary Wharf groupEn gigantisk omvandling av Londons gamla hamnområden – the Docklands – pågår. Flera av de större byggprojekten har certifierats enligt FSC:s projektstandard. Ett bra sätt att ta ansvar och att också kunna visa det anser projektörerna. Läs mer…