Nyheter

Thursday, 01 November 2018
ASI söker experter och översättare

ASI söker experterASI (Accreditation Services International) söker experter och översättare för sina utvärderingsbesök i Sverige. ASI är den organisation som godkänner certifierare att utföra certifiering enligt FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet. Läs mer…


Tuesday, 30 October 2018
Spårbarhetscertifierade företag – se hit!

Delta i undersökning (© FSC GD)© FSC GDDelta i vår undersökning och ge din feedback på vad införandet av ILO:s kärnkonventioner skulle kunna innebära för dig och ditt företag. Undersökningen är webbaserad och tar ca. fem minuter. Läs mer…


Monday, 29 October 2018
Snart dags för FSC:s globala marknadsundersökning

Global Market Survey 2018 (© FSC GD)© FSC GDFSC uppmanar certifikatinnehavare och varumärkesinnehavare att delta i den kommande globala marknadsundersökningen som lanseras den 31 oktober 2018. Läs mer…


Thursday, 25 October 2018
Gabon satsar på ansvarsfullt skogsbruk – all skog ska bli FSC-certifierad till 2022

Gabon satsar på ansvarsfullt skogsbruk (© FSC GD  Jean Baptiste Lopez)© FSC GD Jean Baptiste LopezFSC välkomnar Republiken Gabons tillkännagivande, som innehåller åtagandet att alla skogsbruksföretag som är verksamma i landet ska vara FSC-certifierade till 2022. Läs mer…


Friday, 19 October 2018
FSC International söker deltagare till arbetet med att inkludera ILO:s kärnkonventioner i spårbarhetscertifieringen

FSC IC söker deltagare till arbetsgruppJust nu söker FSC International efter deltagare till den tekniska arbetsgrupp och det konsultativa forum som ska föreslå hur ILO:s kärnkonventioner kan införas i FSC:s regelverk för spårbarhetscertifiering. Sista dagen att ansöka är 30:e oktober. Läs mer…


Monday, 08 October 2018
Svenska FSC lanserar plattform för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål

Together we are FSCI höst lanserar Svenska FSC ett globalt initiativ som visar hur FSC bidrar till att uppfylla 14 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229