Nyheter

Friday, 22 March 2013
Allt fler svenskar bryr sig om FSC och skogen

För andra året i rad samarbetar Arla, ICA, Svenska FSC, Tetra Pak, och Världsnaturfonden WWF för att öka kännedomen om skogsmärkningen Forest Stewardship Council, FSC. Ökad kunskap ska hjälpa konsumenter att göra aktiva val som är bra för människor och miljö. Läs mer…


Tuesday, 19 March 2013
FSC-skog uppfyller RSB:s krav för hållbarhetscertifiering av biobränslen

Utsläppen av växthusgaser ökar och frågan om hur vi på ett ansvarsfullt sätt kan producera biomassa och biobränslen blir allt viktigare. Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) som utvecklat den globalt erkända hållbarhetsstandarden och certifieringssystemet för biomassa, bioenergi och biobränsleproduktion, meddelade den 6 mars att FSC uppfyller deras krav. Läs mer…


Wednesday, 13 March 2013
FSC® välkomnar stopp för illegalt avverkat virke inom EU

Timmerförordningen har nu trätt i kraft och det är nu olagligt att producera, importera och sälja av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor till EU:s inre marknad. Läs mer…


Tuesday, 05 March 2013
Den internationella standarden (IGI) är ute på remiss

Den internationella standarden (IGI), som ska ligga till grund för utvecklingen av nationella skogsbruksstandarder i världen, är ute på en första remissomgång från 1 mars till den 30 april 2013. Läs mer…


Tuesday, 26 February 2013
FSC:s VD Kim Carstensen deltar i World Forests Summit

Experter möts för att samtala om skog Läs mer…


Tuesday, 11 December 2012
Staten måste också ta ansvar för konflikterna i skogen

FSC:s styrelse pekar på behovet av ansvarsfördelning i ett aktuellt debattinlägg.  Läs mer…