Nyheter

Friday, 17 January 2020
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp har avslutat sina gruppcertifikat

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, SSCG, avslutade sitt arbete med skogsbruks- och spårbarhetscertifiering den 1 januari 2020. Läs mer…


Thursday, 19 December 2019
Klartecken för skogsbruksstandarden från FSC International

Skogsbruksstandard_framsidaI veckan kom beskedet: Villkoren för ett internationellt godkännande av den uppdaterade, svenska skogsbruksstandarden har uppfyllts. Det innebär att FSC Sveriges styrelse nu kan klubba standarden och fatta beslut om publicering. Läs mer…


Wednesday, 18 December 2019
FSC granskar risker förknippade med paulownia

Paulownia (© Mostphotos)© MostphotosOcertifierat virke kan ha blandats in i leverantörskedjorna för trädslaget paulownia. FSC har börjat vidta åtgärder och ytterligare utredningar kommer att genomföras. Läs mer…


Wednesday, 18 December 2019
Behöver reglerna för klagomål revideras?

En översyn av FSC:s system för att hantera klagomål och tvister pågår. Behöver styrande dokument ses över? Ett sånt förslag finns, och den som vill kan tycka om detta i en pågående konsultation. Läs mer…


Wednesday, 27 November 2019
Så firades FSC Fredag 2019

Vinnare-fscfredag 2019 (© FSC Danmark)© FSC DanmarkFSC Fredag firades i år den 27 september, av FSC:s medlemmar, regionala och nationella kontor, certifierade organisationer och samarbetspartners. Många passade samtidigt på att uppmärksamma FSC:s 25-årsjubileum. Läs mer…


Monday, 25 November 2019
Nytt certifieringskoncept fick positivt stöd i östra Afrika

Att certifiera skogsbruk i mindre skala kan vara utmanande. I projektet New Approaches arbetar FSC med att utveckla ett koncept som ska underlätta. Konceptet fick mycket god respons när det nyligen presenterades på ett regionalt möte i östra Afrika. Läs mer…