Nyheter

Sunday, 10 February 2019
Workshopar om nyckelbiotoper och höga bevarandevärden

Delta i arbetsgruppHur kan vi gemensamt och konstruktivt hantera höga bevarandevärden och nyckelbiotoper inom FSC-systemet i Sverige? Läs mer…


Wednesday, 30 January 2019
Svenskt ordförandeskap i FSC:s internationella styrelse

Hans DjurbergUnder sitt sista år som ledamot i styrelsen för internationella FSC träder Hans Djurberg in som styrelseordförande. Ett uppdrag han med glädje tar sig an. Läs mer…


Thursday, 24 January 2019
Nytt verktyg ska underlätta kontrollen av materialflöden

Falcon – Falcon - ett nytt registerverktyg (© FSC GD)© FSC GDFalcon är namnet på ett nytt FSC-verktyg som ska underlätta registerhanteringen för FSC-certifierade företag. Verktyget kan installeras i företagsegna IT-system och kommer att finnas tillgängligt från februari 2019, för frivillig användning Läs mer…


Wednesday, 23 January 2019
Trä kan bli tyg på nytt sätt

Trä-textil (© Mostphotos)© MostphotosKemiingenjören Lars Stigsson startade år 2014 en spännande resa tillsammans med Ikea och H&M: att utveckla en ny metod för att göra tyg av träfiber. Ett steg mot en kommersialisering har tagits genom att Stora Enso anslutit sig till projektet. Läs mer…


Wednesday, 16 January 2019
Tyck till om kommande uppdatering av P&C

Entreprenörscertifiering inom FSC (© FSC GD)© FSC GDNu finns förslag på att nästa ordinarie revision av FSC:s principer och kriterier (P&C) ska inledas under 2023. FSC:s intressenter inbjuds att lämna synpunkter på granskningen som ger underlag för förslaget. Läs mer…


Thursday, 20 December 2018
FSC och Stora Enso ingår strategiskt samarbete

Samarbete för ansvarsfullt skogsbruk (© Mostphotos)© MostphotosFSC och Stora Enso har undertecknat ett internationellt avtal om ett långsiktigt, strategiskt samarbete för att utveckla och främja ett hållbart skogsbruk. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229