Nyheter

Wednesday, 10 July 2013
FSC och PEFC uppmanar ISO-medlemmar att rösta mot förslaget att utveckla ISO spårbarhetsstandard för certifierade skogsprodukter

FSC och PEFC, som tillsammans täcker 98 % av världens certifierade skogsareal och spårbarhetscertifikat (CoC) uppmanar medlemmarna i den internationella organisationen ISO att inte stödja förslaget att utveckla en ISO-standard för certifierade skogsprodukter (ISO CoC standard). Läs mer…


Tuesday, 02 July 2013
FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald

Död vedSvenska FSC har nyligen genomfört en studie för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige. Resultatet visar att FSC bidrar till en positiv utveckling för bevarandet av biologisk mångfald i skogen. Läs mer…


Friday, 28 June 2013
Remissrunda om ”HCV Common Guidance”

Just nu pågår arbetet med att utveckla en praktisk handledning för att identifiera områden med höga bevarandevärden ”HCV Common Guidance”. Läs mer…


Tuesday, 25 June 2013
Greenpeace föreslår en kraftsamling för FSC

Som ett led i Greenpeace nya strategi för samarbete med FSC, har de startat en kampanjsajt där deras huvudsakliga frågor om FSC-systemet höjs. Greenpeace har utvärderat FSC-systemet och de utmaningar som det står inför och vill att de som stödjer FSC tillsammans ska arbeta för att lösa utmaningarna. Läs mer…


Tuesday, 25 June 2013
FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald

Svenska FSC har nyligen genomfört en studie för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarfullt skogsbruk i Sverige. Resultatet visar att FSC bidrar till en positiv utveckling för bevarandet av biologisk mångfald i skogen. Läs mer…


Monday, 17 June 2013
FSC driver den kemikaliefria snytbaggebekämpningen framåt

Just nu planteras det för fullt i våra svenska skogar och målet med att helt utesluta användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen är på väg att uppnås. Genom att FSC ställer krav på en giftfri plantering på hyggena drivs arbetet med att hitta alternativa lösningar framåt. Nu ökar både efterfrågan och produktionen av icke-kemiska bekämpningsmedel. Läs mer…