Nyheter

Tuesday, 17 September 2013
FSC:s klagomålsprocess fungerar och leder till åtgärder

Just nu följs ett klagomålsärende upp i Sverige Läs mer…


Wednesday, 28 August 2013
Nya representanter till PSC

FSC har tillsatt nya representanter till Policy and Standards Committee (PSC) Läs mer…


Wednesday, 28 August 2013
Nyanställda

Följande personer är nyanställda hos Internationella FSC och i nätverket Läs mer…


Thursday, 22 August 2013
Förlängd remisstid för processdokumentet för utveckling av nationell Controlled Wood-riskbedömning

Remisstiden för processdokumentet för utveckling av nationell Controlled Wood-riskbedömning har förlängts till den 15:e september. Läs mer…


Friday, 12 July 2013
Testa FSC:s nya system - Online Claims Platform

Online Claims PlatformFSC arbetar med att utveckla ett nytt system - Online Claims Platform (OCP) - för att digitalisera dokumentationskraven inom FSC-systemet. Detta kommer att innebära förbättringar för bland annat FSC:s Chain of Custody-system (CoC) eftersom det blir enklare att hantera dokumentationen mellan olika certifierade verksamheter. Läs mer…


Friday, 12 July 2013
Revisionen av Controlled Wood är nu ute på remiss

Just nu pågår en remissrunda för revisionen av Controlled Wood. Revisionen är baserad på Motion 51 ”Strengthening the Controlled Wood system” som godkänts av FSC:s medlemmar vid FSC:s internationella årsstämma 2011. Läs mer…