Nyheter

Friday, 11 October 2013
Unikt samarbete för att utveckla FSC

Svenska FSC, Internationella FSC och ASI (Accreditation Services International) kommer för första gången att arbeta tillsammans för att stärka FSC-systemet. Läs mer…


Friday, 04 October 2013
FSC en garant när Naturskyddsföreningen börjar märka biobränslen

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märker biobränslen för att bidra till hållbar energianvändning. För att säkra att skogsråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk ska den uppfylla FSC:s krav. Läs mer…


Thursday, 03 October 2013
Remisser om Controlled Wood

Just nu efterfrågar Internationella FSC om synpunkter på två olika reviderade standarder inom Controlled Wood (CW) Läs mer…


Wednesday, 02 October 2013
Workshop om Online Claims Platform

FSC arbetar med att utveckla ett nytt system - Online Claims Platform (OCP) - för att digitalisera dokumentationskraven inom FSC-systemet. Det nya systemet börjar gälla 2014. För att underlätta övergången till det nya systemet kommer Svenska FSC att anordna en workshop den 15:e november. Läs mer…


Tuesday, 01 October 2013
Stärkt service: revision av den årliga administrationsavgiften (AAF)

Den första januari 2014 träder den reviderade årliga administrationsavgiften för FSC-certifierade företag i kraft (FSC-POL-20-005 V2). Den årliga administrationsavgiften infördes för att stödja FSC:s grundläggande service till sina medlemmar och certifikatsinnehavare och har inte justerats sen 2008. Läs mer…


Thursday, 26 September 2013
Pris i Tetra Paks tävling - utflykt till FSC®-certifierad skog i Sverige

Pelayo och ValentinTetra Pak har nyligen genomfört en teckningstävling bland skolbarn i Frankrike och Spanien, där förstapriset var en utflykt till en FSC-certifierad skog i Sverige. Tävlingen, som är en del av Tetra Pak:s kampanj för förnybarhet, riktade sig till barn upp till 12 år där barnen skulle rita sin ideala skog ur ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer…