Nyheter

Thursday, 19 December 2019
Klartecken för skogsbruksstandarden från FSC International

Skogsbruksstandard_framsidaI veckan kom beskedet: Villkoren för ett internationellt godkännande av den uppdaterade, svenska skogsbruksstandarden har uppfyllts. Det innebär att FSC Sveriges styrelse nu kan klubba standarden och fatta beslut om publicering. Läs mer…


Wednesday, 18 December 2019
FSC granskar risker förknippade med paulownia

Paulownia (© Mostphotos)© MostphotosOcertifierat virke kan ha blandats in i leverantörskedjorna för trädslaget paulownia. FSC har börjat vidta åtgärder och ytterligare utredningar kommer att genomföras. Läs mer…


Wednesday, 18 December 2019
Behöver reglerna för klagomål revideras?

En översyn av FSC:s system för att hantera klagomål och tvister pågår. Behöver styrande dokument ses över? Ett sånt förslag finns, och den som vill kan tycka om detta i en pågående konsultation. Läs mer…


Wednesday, 27 November 2019
Så firades FSC Fredag 2019

Vinnare-fscfredag 2019 (© FSC Danmark)© FSC DanmarkFSC Fredag firades i år den 27 september, av FSC:s medlemmar, regionala och nationella kontor, certifierade organisationer och samarbetspartners. Många passade samtidigt på att uppmärksamma FSC:s 25-årsjubileum. Läs mer…


Monday, 25 November 2019
Nytt certifieringskoncept fick positivt stöd i östra Afrika

Att certifiera skogsbruk i mindre skala kan vara utmanande. I projektet New Approaches arbetar FSC med att utveckla ett koncept som ska underlätta. Konceptet fick mycket god respons när det nyligen presenterades på ett regionalt möte i östra Afrika. Läs mer…


Thursday, 21 November 2019
300 000 hektar rysk urskog har fått skydd

Dvina-Pinega reservatet i Archangelsk – Det nya ryska reservatet mellan floderna Norra Dvina och Pinega innehåller 300 000 hektar urskog. (© FSC Ryssland)© FSC RysslandI Ryssland finns stora och sammanhängande områden med urskog. Ytan minskar årligen och höga miljövärden går förlorade. Tack vare ett samarbete mellan FSC, WWF, Greenpeace, FSC-certifierade företag och lokala myndigheter har nu ett av de viktigaste urskogsområdena i Archangelsk fått formell skyddsstatus. Läs mer…