Nyheter

Monday, 01 June 2020
FSC ansluter sig till allians för grön återhämtning efter Corona

Covid-19 pandemin (© Mostphotos)© MostphotosCovid-19-pandemin har haft, och kommer fortsätta ge, långtgående sociala och ekonomiska konsekvenser. Läs mer…


Friday, 29 May 2020
Viktigt med hållbara förpackningar

Hållbarhet viktigt för konsumenter (© Mostphotos)© MostphotosFörpackningar är viktiga, särskilt i en strävan att uppnå en cirkulär ekonomi. En europeisk konsumentundersökning visar att pappersförpackningar är att föredra framför bland annat plast och metall. Läs mer…


Friday, 29 May 2020
Ny svensk FSC-standard för skogsbruk börjar gälla den 1 oktober 2020

Skogslandskap (© Mostphotos)© MostphotosDen nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige godkändes av FSC International i december 2019. FSC Sverige Sveriges styrelse har senarelagt datum för ikraftträdandet, då förberedelser inför den nya standarden i form av utbildningar av anställda och entreprenörer inte kunnat genomföras med anledning av covid-19. Läs mer…


Wednesday, 27 May 2020
Tillfällig dispens för FSC Mix-produkter inom virke-, möbel- och byggbranschen

Covid-19 pandemin (© Mostphotos)© MostphotosSom ett resultat av den pågående Covid-19-pandemin, har FSC har utfärdat en tillfällig dispens gällande procentandelen för att få märka produkter med FSC Mix. Läs mer…


Tuesday, 05 May 2020
Nya faktablad ger vägledning till Skogsbruksstandard 2020

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller nya och förändrade krav på miljö- och social hänsyn. Nu finns faktablad som kortfattat beskriver förändringarna inom åtta olika områden. Läs mer…


Tuesday, 28 April 2020
Ny och gammal skogsbruksstandard – här ser du skillnaderna

StandardjämförelseArbetet med att ta fram material för att underlätta övergången till Skogsbruksstandard 2020 fortskrider. Nu finns dokument med jämförelser mellan Skogsbruksstandard 2010 och 2020. Läs mer…