Nyheter

Friday, 28 February 2020
Nyvaknat intresse för FSC i bygghandeln

Byggmaterial (© Mostphotos)© MostphotosRedan 2013 spårbarhetscertifierade Beijer och Optimera ett antal byggbutiker enligt FSC:s spårbarhetsstandard. Nu har Woody klivit på tåget, genom att certifiera elva butiker. Ambitionen är att antalet ska öka. Läs mer…


Tuesday, 25 February 2020
Arbetsrätt i FSC:s spårbarhetsstandarder – ett förslag

Stoppa barnarbete – Hand med texten stop child labour (© Mostphotos)© MostphotosStyrelsen i FSC International beslutade 2017 att generella kriterier och indikatorer baserade på ILO:s kärnkonventioner ska arbetas in i FSC:s spårbarhetsstandarder. Ett första utkast är nu klart. Läs mer…


Friday, 21 February 2020
Dubbelcertifierad skog - aktuell statistik

Statistiksymbol – StatistikgrafTotalt 430 miljoner hektar skog i världen är certifierad enlig FSC eller PEFC, varav 18 procent är certifierad enligt båda certifieringssystemen. Läs mer…


Thursday, 30 January 2020
Kommer snart: Skogsbruksstandard 2020

Kommer snartFörslaget till ny FSC-standard för skogsbruk i Sverige är nu godkänd. Den börjar gälla den 1 oktober 2020. Läs mer…


Friday, 17 January 2020
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp har avslutat sina gruppcertifikat

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, SSCG, avslutade sitt arbete med skogsbruks- och spårbarhetscertifiering den 1 januari 2020. Läs mer…


Thursday, 19 December 2019
Klartecken för skogsbruksstandarden från FSC International

Skogsbruksstandard_framsidaI veckan kom beskedet: Villkoren för ett internationellt godkännande av den uppdaterade, svenska skogsbruksstandarden har uppfyllts. Det innebär att FSC Sveriges styrelse nu kan klubba standarden och fatta beslut om publicering. Läs mer…