Nyheter

Thursday, 26 March 2020
FSC-certifierat träkol stärker lokal ekonomi i Namibia

Kolproduktion i Namibia (© FSC International)© FSC InternationalÅterkommande perioder av torka skapar problem för Namibias jordbrukare. Produktion av FSC-certifierat träkol har blivit en alternativ inkomstkälla. Den bidrar dessutom till att hålla undan invasiva arter som påverkar bete och mångfald på den Namibiska savannen. Läs mer…


Wednesday, 25 March 2020
Dispens för nätfällor mot granbarkborre i FSC-skogsbruk

Granbarkborre – Gnagspår efter granbarkborre (© Mostphotos)© MostphotosDet finns risk för omfattande angrepp av granbarkborre. Under 2020 har FSC-skogsbrukare i Sverige därför möjlighet att söka dispens för bekämpningsåtgärder. Prövning av dispensansökningar under mars resulterade i att fem FSC-certifikat fick tillstånd att använda nätfällor. Läs mer…


Tuesday, 24 March 2020
FSC Sveriges föreningsstämma blir digital

Föreningsstämma 2020 (© Mostphotos)© MostphotosFSC Sveriges styrelsen har beslutat att FSC:s föreningsstämma den 13 maj ska genomföras digitalt. Skälet är pågående pandemiutbrott. Läs mer…


Tuesday, 24 March 2020
Publiceringen av nya skogsbruksstandarden har flyttats fram

Publicering och ikraftträdande av den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige har skjutits fram. Möjligheterna att genomföra möten och utbildningar för att förbereda standardövergången påverkas av nuvarande smittskyddsrestriktioner. Läs mer…


Friday, 13 March 2020
Utbrottet av covid-19 och certifieringskontroller

Covid-19 (© Mostphotos)© MostphotosDet pågående utbrottet av covid-19 har världen över resulterat i en mängd restriktioner som påverkar möjligheterna att resa och att genomföra möten. Det kan i sin tur få effekter för möjligheterna att genomföra certifieringskontroller på plats. Läs mer…


Friday, 06 March 2020
Arter ska skyddas i FSC-skogsbruk

Slaguggla (© Mostphotos)© MostphotosAtt skydda känsliga arter och värdefulla miljöer är ett kärnuppdrag för ett ansvarsfullt skogsbruk enligt FSC, globalt och i Sverige. Läs mer…