Nyheter

Thursday, 14 March 2019
Ett första förslag till nationell skogsbruksstandard för Norge

Norsk skogsbruksstandard (© FSC Norge)© FSC NorgeMålsättningen är att certifiering av norskt FSC-skogsbruk i framtiden ska kunna göras med stöd av en genomarbetad, nationellt förankrad skogsbruksstandard. Tills vidare tillämpas en interimstandard baserad på FSC:s globala principer och kriterier. Läs mer…


Wednesday, 06 March 2019
FSC drar in sju varumärkeslicenser i Ukraina

FSC statement ISO – Meddelande om indragna varumärkeslicenser (© FSC GD)© FSC GDFSC har tills vidare dragit in varumärkeslicenserna för sju spårbarhetscertifierade företag som hanterar FSC-märkta träkolsprodukter i Ukraina. Skälet är att avvikelser i företagens volymredovisningar har upptäckts i en pågående utredning. Läs mer…


Friday, 01 March 2019
Reglerna för att använda FSC:s varumärken har uppdaterats

Ny varumärkesguideSyftet med förändringarna är framförallt att göra det enklare för dem som har, eller vill skaffa en licens för att använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring. Uppdateringen kommer att träda i kraft den 1 juni 2019. Läs mer…


Friday, 15 February 2019
Dags för Svenska FSC:s årsstämma

Årsstämma 2019 (© Mostphotos)© MostphotosDen kommer att genomföras den 14 maj i Uppsala. Läs mer…


Friday, 15 February 2019
Bekämpning av granbarkborre

Granar angripna av granbarkborre (© Mostphotos)© MostphotosFörra årets torra och varma sommar ledde till stora angrepp av granbarkborre. Det finns risk att virkesskadorna blir än större under 2019. Därför finns behov hos skogsbruket i delar av Sverige att hitta sätt att bekämpa granbarkborren. Läs mer…


Thursday, 14 February 2019
Ny ISO-standard inget alternativ till FSC:s CoC-standard

FSC statement ISO (© FSC GD)© FSC GDDen nyligen publicerade ISO-standarden för spårbarhet i trä- och träbaserade produkter, ISO Standard 38200, kan inte ersätta FSC:s spårbarhetsstandard. Läs mer…