Nyheter

Friday, 29 May 2020
Viktigt med hållbara förpackningar

Hållbarhet viktigt för konsumenter (© Mostphotos)© MostphotosFörpackningar är viktiga, särskilt i en strävan att uppnå en cirkulär ekonomi. En europeisk konsumentundersökning visar att pappersförpackningar är att föredra framför bland annat plast och metall. Läs mer…


Wednesday, 27 May 2020
Tillfällig dispens för FSC Mix-produkter inom virke-, möbel- och byggbranschen

Covid-19 pandemin (© Mostphotos)© MostphotosSom ett resultat av den pågående Covid-19-pandemin, har FSC har utfärdat en tillfällig dispens gällande procentandelen för att få märka produkter med FSC Mix. Läs mer…


Tuesday, 05 May 2020
Nya faktablad ger vägledning till Skogsbruksstandard 2020

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller nya och förändrade krav på miljö- och social hänsyn. Nu finns faktablad som kortfattat beskriver förändringarna inom åtta olika områden. Läs mer…


Tuesday, 28 April 2020
Ny och gammal skogsbruksstandard – här ser du skillnaderna

StandardjämförelseArbetet med att ta fram material för att underlätta övergången till Skogsbruksstandard 2020 fortskrider. Nu finns dokument med jämförelser mellan Skogsbruksstandard 2010 och 2020. Läs mer…


Monday, 27 April 2020
Tillfällig dispens för kemisk behandling av virkesvältor vid väg

Virkeupplagg (© Mostphotos)© MostphotosFör att skydda virke och hindra spridning av granbarkborre har FSC Sverige har tagit beslut om att ge en tillfällig, generell dispens för kemisk behandling av virke vid avläggsplatser. Läs mer…


Friday, 24 April 2020
FSC gick framåt i Sverige 2019

Verksamhetsberättelse 2019Fler spårbarhetscertifierade företag och fler återförsäljare som vill använda FSC:s varumärke är tecken på att intresset för FSC ökade i Sverige under 2019. Läs mer…