Nyheter

Wednesday, 27 November 2019
Så firades FSC Fredag 2019

Vinnare-fscfredag 2019 (© FSC Danmark)© FSC DanmarkFSC Fredag firades i år den 27 september, av FSC:s medlemmar, regionala och nationella kontor, certifierade organisationer och samarbetspartners. Många passade samtidigt på att uppmärksamma FSC:s 25-årsjubileum. Läs mer…


Monday, 25 November 2019
Nytt certifieringskoncept fick positivt stöd i östra Afrika

Att certifiera skogsbruk i mindre skala kan vara utmanande. I projektet New Approaches arbetar FSC med att utveckla ett koncept som ska underlätta. Konceptet fick mycket god respons när det nyligen presenterades på ett regionalt möte i östra Afrika. Läs mer…


Thursday, 21 November 2019
300 000 hektar rysk urskog har fått skydd

Dvina-Pinega reservatet i Archangelsk – Det nya ryska reservatet mellan floderna Norra Dvina och Pinega innehåller 300 000 hektar urskog. (© FSC Ryssland)© FSC RysslandI Ryssland finns stora och sammanhängande områden med urskog. Ytan minskar årligen och höga miljövärden går förlorade. Tack vare ett samarbete mellan FSC, WWF, Greenpeace, FSC-certifierade företag och lokala myndigheter har nu ett av de viktigaste urskogsområdena i Archangelsk fått formell skyddsstatus. Läs mer…


Monday, 28 October 2019
Öbergs är ny medlem i FSC Sverige

Sofia Öberg, VD för Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB (© Håkan Ivarsson)© Håkan IvarssonFSC Sverige hälsar nya medlemmen Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB varmt välkommen. Läs mer…


Friday, 25 October 2019
Växjö – årets trästad

Geologen – Hela kvarteret Geologen i Växjö har byggts i massivträ. (© Anders Bergön)© Anders BergönVäxjö är första kommun att få priset Årets trästad. Detta för att Växjö länge arbetat uthålligt, målmedvetet och konkret med att öka träbyggandet. Läs mer…


Wednesday, 23 October 2019
Internationella indikatorer för pesticidanvändning

FSC statement ISO – Meddelande om indragna varumärkeslicenser (© FSC GD)© FSC GDNu finns en teknisk arbetsgrupp som ska ta fram internationella indikatorer (IGI) för användningen av pesticider i FSC-systemet. Läs mer…