Nyheter

Tuesday, 14 December 2021
Nu finns standarden för projektcertifiering på svenska

Naturum Siljansnäs (© Byggpartner)© Byggpartner

Som en del i FSC Sveriges arbete med att ge ökad tillgänglighet och service till företag har standarden för projektcertifiering översatts till svenska.


Syftet är att ge ökad förståelse för kraven i standarden (FSC-STD-40-006 V2-0 SV) och att fler väljer att certifiera sin byggnation. Standarden för projektcertifiering möjliggör FSC-märkning av byggnader, modulhus, båtar med mera.