Nyheter

Friday, 10 December 2021
Virkesköpare kontrollerar att ocertifierat virke inte kommer från nyckelbiotoper

Koll på virket? (© Mostphotos)© Mostphotos

En ny rapport visar hur FSC-certifierade företag genomför kontroller för att undvika virke från nyckelbiotoper vid virkesköp från ocertifierade markägare. Studien visar att företagen tagit fram ett omfattande kontrollsystem och att kraven ökat på aktörerna i och med att Skogsstyrelsen upphört med att registrera nyckelbiotoper.


FSC Sverige har publicerat en rapport med titeln Koll på virket? skriven av konsulten Magnus Nilsson. Rapporten bygger på intervjuer och undersöker tillämpningen av systemet för FSC Kontrollerat virke (Controlled Wood, CW). FSC kontrollerat virke är det regelverk som finns för att kunna föra in virke i FSC-systemet från ocertifierat skogsbruk. Systemet ska säkra att naturvärdesbedömning skett innan avverkningen påbörjats och att virket inte kommer från nyckelbiotoper. Detta sker genom tillämpning av den så kallade centraliserade nationella riskbedömning som infördes 2018.

Studien visar att de certifierade virkesköpande företagen själva har tagit fram rutiner för genomförande av naturvärdesbedömningar innan avverkning av virke köpt på rot, men att det är viktigt med fortlöpande utbildning och kalibreringsövningar för de som utför naturvärdesbedömningarna. Många intervjuade beklagar att Skogsstyrelsen upphört med att registrera nyckelbiotoper, eftersom detta ökar kraven på aktörerna.

Studien innehåller förslag för att förbättra systemet. Ett förslag är att ta fram informationsmaterial som förklarar vad FSC Kontrollerat virke innebär samt dess plats i FSC-systemet. En formaliserad checklista för naturvärdesbedömning föreslås kunna ge ett värdefullt stöd för utförarna.

Den som vill höra mer om studien samt få möjlighet att ställa frågor till författaren är välkommen att lyssna på Magnus Nilssons digitala presentation klockan 14-15 tisdagen den 21 December. Anmäl er till kontakt at se.fsc point org så får ni möteslänken.

Ladda ner och läs rapporten Koll på virket?