Nyheter

Monday, 06 December 2021
Svenska konsumenter är oroliga för klimatförändringar och skogens biologiska mångfald

Konsumentundersökning (© FSC Sverige)© FSC Sverige

Konsumenter vill ta hållbara beslut när de handlar, och trovärdiga, oberoende hållbarhetsmärkningar blir allt viktigare. Det visar en ny global konsumentundersökning som GlobeScan utfört på uppdrag av Forest Stewardship Council (FSC).


Enligt konsumentundersökningen* anser nästan hälften av de svenska konsumenterna att förlust av växt- och djurarter och förlust av regnskogar är de mest oroande frågorna relaterade till skogsbruk (se figur 1).

Som förväntat under en pågående pandemi är det sjukdom och hälsofrågor som oroar svenska konsumenter mest. Krig, konflikter och terrorism är ett större bekymmer för konsumenter i Sverige än globalt, där hälften av svenska konsumenter säger att de är oroliga för detta. Nästan hälften inkluderar klimatförändringar som en av de tre främsta globala frågor som oroar (se figur 2).

Drivkrafter bakom köpbeslut
De viktigaste drivkrafterna vid inköp av både papper och träprodukter är kvalitet, skydd av vilda djur och att de inte bidrar till avskogning. Priset, vad produkten kostar, är en starkare drivkraft för inköp av större träprodukter, medan stöd till småskaliga skogsägare och urfolk är viktigare vid inköp av pappersprodukter.

Ungefär hälften av konsumenterna i Sverige har undvikit att köpa produkter som är dåliga för miljön de senaste 12 månaderna och nästan en fjärdedel har bytt till ett varumärke/produkt som säger att det hjälper till att skydda skogen. Konsumenterna förväntar sig också att företag tar ansvar och inte bidrar till avskogning.

Oberoende märkningar
Svenska konsumenter anser att en produkt som är hållbart producerad också bör vara certifierad av en oberoende organisation. Oberoende certifiering är också en relativt stark drivkraft för att köpa en produkt, likaså om produkten kommer från återvunnet material. Ungefär hälften av konsumenterna i Sverige har förtroende för att FSC skyddar skogar och drygt hälften säger att FSC-märkningen skulle motivera dem att köpa en produkt.

Två tredjedelar av konsumenterna säger att ett varumärke som marknadsför FSC eller erbjuder FSC-certifierade produkter skulle ha en positiv inverkan på deras förtroende för det varumärket. Tre av fem konsumenter i Sverige (60 %) nämner att ha sett FSC-märkningen på produkter.

*Konsumentundersökningen genomfördes i Kanada, Chile, Colombia, Kina, Tyskland, Indien, Italien, Mexiko, Polen, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA.

Figur 1: Skogsbruksfrågor som oroar svenska konsumenter

Figur 1Fråga: Vilka av dessa potentiella problem oroar du dig mest över?

Figur 2: Globala frågor som oroar svenska konsumenter

Figur 2Fråga: Börja med att ange vilka av följande frågor du oroar dig mest för? Välj upp till tre svarsalternativ i listan.