Nyheter

Monday, 29 November 2021
Ny studie pekar ut FSC-certifieringen som ett robust system för kravet på tillbörlig aktsamhet i EU:s timmerförordning

FSC-certifieringen som ett robust system för kravet på tillbörlig aktsamhet i EU:s timmerförordning (© Mostphotos)© Mostphotos

Enligt en nyligen genomförd studie är FSC:s certifieringssystem ett robust verktyg för att stödja verksamhetsutövare att leva upp till kravet i EU:s timmerförordning på att vidta tillbörlig aktsamhet – Due Diligence. Av de certifieringssystem som analyserades i studien är FSC det bredaste och mest använda systemet.


Rapporten är skriven av Preferred by Nature för EU-kommissionen och ger en översikt över olika skogsrelaterade certifieringssystems förmåga att stödja verksamhetsutövare att uppfylla kravet i EU:s timmerförordning på tillbörlig aktsamhet. Användningen av certifiering ersätter inte verksamhetsutövarnas egna ansvar, vilket understryks i rapporten, men certifiering har en nyckelroll för ett effektivt genomförande.

Det betonas i rapporten att "De behöriga myndigheterna bör inse att certifiering är ett viktigt verktyg för verksamhetsutövare att bedöma och mildra risker i sin leverantörskedja. Genom att tillämpa certifiering kan verksamhetsutövarna på ett kostnadseffektivt sätt uppnå en hög nivå av förtroende för sin leverantörskedja med minimal användning av resurser och ansträngning."

Resultaten visar att FSC-certifieringen täcker 90 % av de kriterier som bedöms av studien, antingen helt eller delvis – och får högt betyg inom områdena kvalitetssäkring, riskbaserat tillvägagångssätt för inköp, samråd med intressenter och transparens.

Studien lyfte fram områden som skulle kunna förbättras i FSC-certifieringen för att täcka in ännu flera av timmerförordningens krav. Ett förslag gäller ytterligare förstärkning av spårbarhetsmodellen för att bättre kunna spåra FSC-volymer i försörjningskedjan, samt lagstiftning relaterad till handel och transport av skogsprodukter inom systemet för FSC Kontrollerat virke.

FSC International bekräftar att det finns förbättringsområden och strävar kontinuerligt efter att förbättra certifieringskraven och systeminfrastrukturen för att bättre anpassa och stödja upprätthållandet av progressiv miljölagstiftning såsom EU:s timmerförordning.

För frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Ewa Hermanowicz, FSC:s kommunikationschef, Europa & CIS: e.hermanowicz at fsc point org
Matteo Mascolo, FSC:s chef för EU-frågor och engagemang: m.mascolo at fsc point org

Läs mer hos FSC International - FSC is a robust certification scheme to complement timber due diligence according to a new study.