Nyheter

Monday, 01 November 2021
COP26: tillsammans för vår planet

FSC COP26 (© FSC UK)© FSC UK

Just nu pågår COP26 i Glasgow. Där samlas världsledare för att ta itu med klimatförändringarna.


Vad är COP26?
COP26 är FN:s årliga klimatkonferens för 2021. COP är en förkortning av Conference of the Parties. Parterna har undertecknat FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) - ett fördrag som enades om 1994 och som har 197 parter (196 länder och EU). Konferensen kallas COP26 eftersom det är det 26:e mötet mellan parterna. Den äger rum i Glasgow och arrangörer är Storbritannien och Italien tillsammans.

FN:s klimatkonferenser är ett de största internationella mötena i världen. Förhandlingarna mellan regeringar är komplexa och involverar tjänstemän från alla länder i världen samt representanter från civilsamhället och globala nyhetsmedier.

FSC och klimatförändringar
Klimatförändringarna undergräver de naturliga ekosystemen som vi förlitar oss på för våra grundläggande behov – mat, hälsa och tak över huvudet – och många av de produkter som stödjer vår försörjning och vår ekonomi.

Att skydda skogar från omvandling till annan markanvändning, som till exempel jordbruk, och i stället införa förvaltningsmetoder som upprätthåller skogens värden, bidrar till att minska effekterna av klimatförändringar.

FSC-certifieringen bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk och till motståndskraftiga skogar som upprätthåller livet på jorden. Certifieringen kan också vara ett viktigt verktyg för att förhindra avskogningen.

FSC-systemet bidrar till att mildra klimatförändringarna genom att arbeta för ett ansvarsfullt skogsbruk och återvinning av trämaterial. Vårt globala ramverk för skogsbruksstandarder bidrar till att skydda skogarnas funktion för inbindning av koldioxid från atmosfären.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de fördelar som vi får av naturen och dess naturliga processer. FSC:s certifiering av ekosystemtjänster bygger på FSC-certifierat skogsbruk och ger skogsägare möjlighet att verifiera hur deras brukande bidrar till att upprätthålla och/eller förbättra olika ekosystemtjänster i sina skogar.

De fem ekosystemtjänsterna inom FSC är:

  • kolbindning och lagring
  • biologisk mångfald
  • vattenkvalitet
  • jordmån
  • friluftsliv och rekreation

FSC kommer att stå värd för ett virtuellt evenemang på COP26 i samarbete med Reforestamos Mexico (RM) och WWF Madagaskar:

Samskapande av skogsbaserade lösningar för att förbättra social och ekologisk motståndskraft med delat värde

Under detta evenemang kommer vi att ha en öppen dialog med nyckelsektorer som drar nytta av, främjar, stödjer och investerar i ansvarsfullt skogsbruk och om behovet av att skapa verktyg som hjälper att säkerställa positiva sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter.

Tisdagen den 9 november 2021 18:30–19:45 GMT

FSC kommer också att stå värd för ett annat evenemang:

En skog av lösningar – Kongobäckenets offentliga och privata sektorer för välmående skogar och samhällen samt en hälsosam värld

Torsdag 11 november 2021 10:00-11:00 GMT

För mer information kontakta Amy Willox, FSC UK Outreach Manager (Forests & Ecosystem Services) amy at fsc-uk point org


Läs gärna mer hos FSC UK.