Nyheter

Thursday, 21 October 2021
Global undersökning visar ökad oro för klimatförändringar och hot mot skogens biologiska mångfald bland konsumenter

Global konsumentundersökning (© FSC International)© FSC International

För konsumenter är miljöhänsyn viktigare än någonsin. Hållbarhet är en viktig faktor som konkurrerar med pris och varumärken, när konsumenterna handlar.


Konsumenterna vill fatta hållbara beslut när de handlar, och trovärdiga, oberoende hållbarhetsmärkningar blir allt viktigare. Det visar en ny global konsumentundersökning som GlobeScan utfört på uppdrag av Forest Stewardship Council (FSC). Undersökningen baseras på svaren från 12 000 konsumenter i 15 länder .

Konsumenterna listar klimatförändringarna som det näst viktigaste globala hotet. Jämfört med föregående studie från 2017 är oron för klimatförändringarna betydligt högre, endast oron för sjukdoms-/hälsofrågor rankas högre i undersökningen.

Oron över klimatförändringarna skickar en stark signal att åtgärder behövs. När det gäller världens skogar, visar undersökningen på en ökad oro över förlusten av växt- och djurarter och avskogningens effekter för klimatförändringarna (se figur 1–2 för mer information).

Företag och varumärken förväntas engagera sig i hållbarhetsfrågor

Konsumenternas oro påverkar deras köpvanor, och mer än 80 procent av de konsumenter som deltog i undersökningen förväntar sig att företag ska se till att deras trä- och pappersprodukter inte bidrar till avskogning.

Dessutom visar undersökningen att 86 procent av konsumenterna försöker undvika produkter som skadar den biologiska mångfalden, och cirka sju av tio vill välja produkter som inte bidrar till klimatförändringarna. Deltagarna i undersökningen uppmärksammar dessa faktorer när de väljer träbaserade produkter och förpackningar och förväntar sig att företag ska se till att deras produkter inte skadar miljön
.
På frågan om vad som påverkar deras val av träprodukter är skydd av djur och växter och att köpa produkter från ansvarsfullt skötta skogar de viktigaste faktorerna för konsumenterna, det är nästan lika viktiga som produktkvalitet. För pappers- och kartongprodukter var de här faktorerna högre än produktkvaliteten (se figur 3 för mer information). Konsumenternas insikter om sin egen påverkan på miljön växer också.

Konsumenterna värderar oberoende certifieringar för att stödja hållbara val

Oberoende certifieringar påverkar också konsumenternas val av produkter när de handlar. Nästan åtta av tio konsumenter anser att information om att produkten är hållbart producerad bör certifieras av en oberoende organisation. Resultatet visar att behovet av trovärdiga hållbarhetsmärkningar aldrig varit större. Det finns en uppåtgående trend i människors intresse för företagens miljömässiga och sociala påverkan, vilket leder till ökade möjligheter för hållbarhetsmärkningar att visa vad företag vinner på att samarbeta med trovärdiga certifieringssystem.

”Kunskap om konsumenternas prioriteringar är avgörande för att FSC ska fokusera på rätt saker” säger Jeremy Harrison, global marknadschef på FSC. "Resultaten visar att konsumenterna uppskattar den viktiga roll som skogen spelar för att hantera de stora utmaningarna och uppnå hållbar utveckling, och att konsumenterna erkänner och litar på FSC som en del av lösningen".

FSC-märket är ett viktigt verktyg för att hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val när de handlar. Konsumenterna som köper FSC-certifierade produkter litar på att FSC erbjuder ett effektivt verktyg för ansvarsfullt skogsbruk, och sju av tio konsumenter känner sig motiverade att köpa en produkt när de ser FSC-märkningen.

Undersökningen visar att FSC:s synlighet och förtroende stiger globalt, vilket återspeglar en stark trend mot medveten konsumtion. 54 procent av konsumenterna uttrycker stort förtroende för FSC:s roll att skydda skogar framför alla andra aktörer - inklusive regeringar och företag. Förstärkt av ett positivt sammanhang för hållbarhetsmärkningar har företagens och varumärkenas roll att inspirera konsumenterna om värdet av ett mer hållbart skogsbruk aldrig varit viktigare.


Läs mer på FSC Internationals hemsida - 2021 Global Consumer Research Reveals Escalating Concerns about Climate Change and Threats to Forest Biodiversity
Läs mer om GlobScan på www.GlobeScan.com

Figur 1: Globala frågor som ororar

Figur 1 (© FSC International)© FSC InternationalFråga 1. Börja med att ange vilka av följande frågor du oroar dig mest för? Välj upp till tre svarsalternativ i listan.

Figur 2: Skogsbruksfrågor som oroar

Figur 2 (© FSC International)© FSC InternationalFråga 8. Vilka av dessa potentiella problem oroar du dig mest över?

Figur 3: Viktiga faktorer vid köp av papper och kartong

Figur 3 (© FSC International)© FSC InternationalFråga 5b. Tänk på de produkter du köper som är tillverkade av papper eller kartong, till exempel näsdukar, böcker och kontorsmaterial. Vilken av följande faktorer är mest respektive minst viktig för dig när du avgör om du ska köpa någon av de här produkterna?