Nyheter

Wednesday, 20 October 2021
Guider och verktyg för att införa FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor

Stärkta arbetarrättigheter (© FSC International)© FSC International

Enligt FSC:s nya regler måste spårbarhetscertifierade företag genomföra en självutvärdering som visar hur de arbetar för att uppfylla FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor.


Kraven, som baseras på Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. För att hjälpa företag med att införa de nya kraven har FSC tagit fram olika material på både svenska och engelska.

FSC Sverige har tagit fram en mall för självutvärdering som företag kan använda sig av (ladda ner nedan).

På engelska finns bland annat dessa material att använda:

Du hitta samlad information om allt som rör spårbarhetscertifiering hos FSC International.