Nyheter

Wednesday, 13 October 2021
Nu finns spårbarhetsstandarden på svenska

Spårbarhetsstandarden finns nu på svenska. (© Mostphotos)© Mostphotos

Som en del i FSC Sveriges arbete med att ge ökad tillgänglighet och service till företag har standarden för spårbarhet översatts till svenska. Syftet är att ge ökad förståelse för kraven i standarden och att fler företag väljer att certifiera sin produktion.


Från skog till färdig produkt
För att konsumenter ska kunna välja produkter från FSC-certifierade skogar krävs spårbarhet. Spårbarhetscertifiering inom FSC innebär att alla företag i leverantörskedjan måste vara certifierade, från skogen till färdig produkt.

Målet med FSC:s spårbarhetsstandard (FSC-STD-40-004) är att tillhandahålla minimikrav för ledningssystem och produktion gällande spårbarhet inom ett företag. Kraven säkerställer att material och produkter som köps, märks och säljs som FSC-certifierade kommer från ansvarsfullt brukade skogar, kontrollerade källor, återvunna material, eller en blandning av dessa, och att alla påståenden om materialen och produkterna är legitima och korrekta. Efterlevnaden kontrolleras av FSC-ackrediterade certifieringsorgan.

Det dokument som nu finns på svenska är huvudstandarden för FSC:s spårbarhetscertifiering. Exempel på andra spårbarhetsstandarder är standarden för multi-site-certifikat (FSC-STD-40-003) är och standarden för Projektcertifiering (FSC-STD-40-006), som möjliggör FSC-märkning av byggnader, modulhus, båtar med mera. Snart finns även standarden för projektcertifiering på svenska.

Varför certifiera sig?
Några av anledningarna till att företag väljer FSC:s spårbarhetscertifiering är för att säkerställa lagefterlevnad i leverantörskedjan, förväntningar från kunder och allmänhet, samt förtroende för företagets hållbarhetsarbete och marknadsföring.

Nu då?
Ibland är det svårt att träffa rätt vid översättning. Hittar ni översättningar som är felaktiga eller bristfälliga får ni gärna meddela FSC Sverige via epost: kontakt at se.fsc point org. Vi kommer att uppdatera översättningen av standarden vid behov.