Nyheter

Thursday, 30 September 2021
Stärkta arbetsvillkor inom tillverkningsindustrin globalt

Stärkta arbetarrättigheter (© FSC International)© FSC International

Forest Stewardship Council (FSC) har infört nya krav i spårbarhetsstandarden, som gäller för FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin för träprodukter. De nya kraven baseras på ILO:s kärnkonventioner och stärker arbetstagares rättigheter.


Enligt FSC:s nya regler måste FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin visa hur de arbetar för att uppfylla de nya kraven. Kraven, som baseras på Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, och avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Skydd av arbetstagares rättigheter har alltid varit en del av FSC:s principer för ansvarsfullt skogsbruk, och är obligatoriskt för certifikatsinnehavare inom skogsbruket. Nytt är att kraven även gäller för företag som har ett spårbarhetscertifikat inom tillverkningskedjan.

"FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor är ett stort steg framåt för arbetare i över 130 länder runt om i världen, och för de företag som nu kan visa sitt engagemang för hur de respekterar sina arbetares rättigheter," säger Kim Carstensen, generalsekreterare FSC International.

FSC-certifierade företag måste nu införa kraven i sin verksamhet och visa hur kraven införts till sin certifierare. Det innebär att det certifierade företaget ska:

1. anta ett eller flera styrande dokument som omfattar FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor; och
2. ha en uppdaterad egenutvärdering där organisationen beskriver hur de tillämpar FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor i sin verksamhet.

Fördelen med kraven på grundläggande arbetsvillkor i den nya spårbarhetsstandarden (FSC-STD-40-004 V3-1) är att den hanterar risker relaterade till arbetskraft vid inköp av produkter. Det innebär också att företag kan uppfylla krav från kunder som vill köpa varor från länder där arbetstagares rättigheter är ett problem.

FSC:s krav började gälla den 1 september 2021

Fram till 31 december 2022 gäller båda versionerna av spårbarhetsstandarden, 3-1 och 3-0. Efter den 31 december 2022 kan inga nya certifikat utfärdas baserat på den tidigare versionen (3-0). Alla certifikat måste ha övergått till version 3-1 av standarden senast den 30 juni 2023, annars blir de ogiltiga.

FSC utvecklade de nya kraven för grundläggande arbetsvillkor efter att medlemmar och andra intressenter nått en överenskommelse om tillämpningen av arbetarrättigheterna som de definieras i ILO:s generiska kriterier och indikatorer och de åtta kärnkonventionerna.

Idag har ca. 50 000 företag i 130 länder ett spårbarhetscertifikat.

Läs mer hos FSC International - New FSC Core Labour Requirements Further Protect Workers.