Nyheter

Tuesday, 28 September 2021
FSC förtydligar sin Mix-märkning

Ny mix-märkning

För att möta behovet av en tydligare och mer förklarande text kring Mix-märkningen och produkter som kommer från kontrollerade källor har FSC uppdaterat sitt regelverk. De nya reglerna publiceras den 1 oktober och träder i kraft den 1 januari 2022.


I FSC:s strategiska arbete med Mix-märkningen framkom att vi behövde tydliggöra vad virke från kontrollerade källor innebär och vad Mix-märkningen betyder. En ny version av FSC:s standard för användningen av FSC:s varumärken för certifikatsinnehavare (Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders FSC-STD-50-001) kommer därför att publiceras den 1 oktober 2021.

Mix-märkningen får en ny förklarande text: ”Supporting Responsible Forestry” vilket blir ”Bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk” på svenska.

FSC har även tagit fram förklarande texter om kontrollerat virke som certifikatsinnehavare måste använda för att marknadsföra produkter från kontrollerade källor, eller för att förklara vad en Mix-märkning innebär.

Förklarande texter om FSC Kontrollerat virke på engelska:

  • FSC® controlled wood mitigates the risk of forest products originating from unacceptable sources (fsc.org/en/cw).
  • FSC® controlled wood mitigates the risk of forest products originating from unacceptable sources. FSC controlled wood requirements prohibit and are designed to avoid: illegally harvested wood, wood harvested in violation of traditional and human rights, wood from forests with threatened high conservation values, wood from forests with genetically modified trees and wood from forests converted to plantations or non-forest uses. For more information on FSC controlled wood see fsc.org/en/cw.

Förklarande texter om FSC Kontrollerat virke på svenska:

  • FSC® Kontrollerat virke begränsar risken att virket kommer från oacceptabla källor (fsc.org/en.cw).
  • Med FSC® Kontrollerat virke begränsas risken att virket kommer från oacceptabla källor. FSC:s regler för kontrollerat virke förbjuder: olagligt avverkat virke, virke som skördats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter, virke från skogar med hotade höga bevarandevärden, virke från skogar med genetiskt modifierade träd samt virke från storskalig omvandling av skog till plantage eller annan markanvändning. För mer information om FSC kontrollerat virke se fsc.org/en/cw.

Mer information om den nya versionen av varumärkesstandarden kommer senare. Läs mer om ändringarna i Mix-märkningen hos FSC International - FSC changes MIX label text.

Ny mix-märkningDen nya Mix-märkningen kommer att se ut så här framöver.