Nyheter

Monday, 30 August 2021
Ändrade avgifter spårbarhetscertifierade företag

Nya avgifter (© Mostphotos)© Mostphotos

FSC har reviderat policyn som reglerar den årliga administrationsavgiften, vilket medför ändrade certifieringsavgifter för spårbarhetscertifierade företag. De nya avgifterna gäller från 1 juli 2022.


Målet med revisionen är att skapa en mer rättvis avgiftsstruktur. Den nya avgiften förväntas dessutom ge ytterligare intäkter till FSC, och de möjliggör investeringar som ökar värdet av FSC-certifiering.

FSC finansieras till största del av administrationsavgiften, och den är därför en grundbult i arbetet med att uppnå med vår vision och vår globala strategi.

Några av de områden som FSC vunnit framgång med tack vare finansieringen via administrationsavgiften är:

  • Ökad FSC-certifiering i viktiga värdekedjor, bland annat för textilier, förpackningar, naturgummi och möbler, vilket gett ökad efterfrågan för många certifikatsinnehavare.
  • Ökat intresse för e-handel. Till exempel via samarbetet med Amazon för att lyfta FSC-certifierade produkter genom deras Climate Pledge Friendly programme, vilket syftar till att uppmuntra konsumenter att välja mer hållbara produkter.
  • Investeringar i teknik för att göra FSC mer transparent och digital, vilket gör revisionsprocessen snabbare, mer effektiv och datadriven.


Läs mer på FSC Internationals hemsida – AAF Revision for Chain of Custody Certification.

Du hittar mer information om policyn och hur du beräknar din nya avgift här – Annual Administration Fee Update for Chain of Custody Certification.