Nyheter

Friday, 20 August 2021
Pågående konsultationer

Pågående konsultationer (© Mostphotos)© Mostphotos

Just nu pågår två konsultationer med fokus på att öka tillgängligheten till FSC genom att införa riskbaserade tillvägagångssätt. Vi uppmuntrar alla intressenter att delta.


Standarden för hur certifierare utvärderar skogsbruket är nu under revision (Forest Management Evaluations Standard FSC-STD-20-007). Utkastet innehåller ett riskbaserat tillvägagångssätt i utvärderingarna av skogsbruket och föreslår användandet av olika utvärderingstekniker och bestämmelser vid införandet av digitala revisionsrapporter. Dessutom införs också begreppet aktiv och inaktiv förvaltningsenhet vid val av förvaltningsenheter och platser för utvärdering.

Samtidigt pågår även en konsultation om proceduren för hur införandet av ett riskbaserat tillvägagångssätt ska gå till inom skogsbruket (FSC-PRO-60-010 Incorporating a Risk Based Approach in National Forest Stewardship Standards).

Båda konsultationerna pågår till den 12 september.