Nyheter

Wednesday, 30 June 2021
Södra samarbetar med Lenzing för en mer hållbar textilindustri

Södra samarbetar för mer hållbar textilindustri (© Mostphotos)© Mostphotos

Idag återvinns endast en liten del av de kläder och textilier som produceras, det är något som Södra och Lenzing vill ändra på. Nu tar de nästa steget för en mer hållbar och cirkulär textilindustri.


Lenzing, som är en global leverantör av vedbaserad textilfiber, ska tillsammans med skogsindustrikoncernen Södra vidareutveckla tekniker och processer för textilåtervinning.

Södra har utvecklat världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial – och det är skogen som gör det möjligt. Processen kombinerar vedcellulosa med textilavfall och ger en ren, högkvalitativ dissolvingmassa som kan användas för att tillverka nya kläder och andra textilprodukter.

Företagen har under flera år arbetat med övergången till en mer hållbar och cirkulär textilindustri, men nu stärker de sitt samarbete och satsar kunskapsutbyte och gemensam processutveckling.

Läs mer i Södras pressmeddelande.