Nyheter

Wednesday, 23 June 2021
Ny rekommendation till FSC standarden för svenskt skogsbruk publicerad

Ekträd (© Mostphotos)© Mostphotos

Den nya rekommendationen gör det möjligt att lämna färre träd vid avverkning i ek- och bokskogar under vissa förhållanden.


FSC Sveriges standardkommitté har tagit fram en ny rekommendation för kravet i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige (FSC-STD-SWE-03-2019 SW) som handlar om att man ska lämna minst tio träd per hektar (indikator 6.6.2. i standarden) vid slutavverkning.

Det är ett undantag som gör det möjligt att lämna färre träd av bok eller ek i bok- och ekskogar. I stället ska andra trädslag lämnas. Om det saknas tillräckligt med andra trädslag i bokbeståndet lämnas istället högstubbar av bok, men för ekbestånd saknas krav om att lämna extra högstubbar.

Rekommendationen tar hänsyn till de speciella förutsättningar som råder inom ek- och bokskogsskötsel med bredkroniga träd i avvecklingsfasen. Träd med stora kronor som täcker en stor del av marken och hindrar träd att växa upp i det nya beståndet. Det är också en anpassning till skogsägarens ekonomi eftersom varje enskilt träd har ett högt ekonomiskt värde.

Undantaget till skogsbruksstandardens regel publiceras som en rekommendation men kommer att skickas in till FSC International för tolkning, som efter godkännande får samma status som FSC-standardens riktlinjer.