Nyheter

Wednesday, 23 June 2021
Guider om EU:s timmerförordning

FSC:s guide till EUTR

Certifieringsorganisationen Preferred by Nature publicerade nyligen en guide om hur certifierat material hanteras inom EU:s timmerförordning (EUTR).


Guiden vänder sig till alla företag i virkesbranschen, både de som benämns "operators" och "traders" i förordningen. Guiden visar fördelarna med att köpa och använda certifierade produkter, men tydliggör också att lagstiftningen även kräver andra åtgärder av företagen.

FSC har tidigare tagit fram en implementeringsguide om EU:s timmerförordning för företag som handlar med FSC-certifierat material inom EU, och den är fortfarande aktuell. Du hittar den på vår hemsida - FSC:s guide till EU:s timmerförordning.