Nyheter

Friday, 04 June 2021
Nystartade SEOSE erbjuder certifieringsstöd till företag i leverantörskedjan

SEOSE nya medlemmar i FSC Sverige (© SOESE)© SOESE

SEOSE ska få virkesköpande och träförädlande företag att känna sig trygga i handeln med produkter från certifierat ansvarsfullt skogsbruk genom att erbjuda olika lösningar för att uppfylla kraven i spårbarhetsstandarderna.


– Vi vet genom erfarenhet att många sitter ensamma med ansvaret för spårbarhetsfrågorna ute i industrin. Vi vill därför erbjuda expertstöd och ett nätverk av människor som också kan hjälpa varandra med tolkning av standardkrav, ”best practice” och ge varandra konkreta råd och tips på hur man kan undvika misstag och onödigt arbete, säger Emilia Bröms Axelsson, verksamhetsledare på SEOSE.

SEOSE vänder sig till alla företag i kedjan från skog till marknad, exempelvis avverkningsorganisationer, sågverk, massabruk, bygghandlare, snickerier, leksakstillverkare, byggnadsentreprenörer, tryckerier och etikettillverkare.

SEOSE blev medlemmar i FSC Sverige våren 2021.

Läs mer om SEOSE.