Nyheter

Thursday, 03 June 2021
Sveriges första FSC-märkta byggnad!

Naturum Siljansnäs (© Byggpartner)© Byggpartner

Nu står utsiktstornet i Siljansnäs färdigt och är därmed Sveriges första FSC-märkta byggnad. Förväntningen är att fler följer efter och väljer klimatsmart och mer hållbart byggande.


Med utsikt över dalabygden och vid det 300 miljoner år gamla meteoritnedslaget står nu utsiktstornet på plats. Av klimatskäl valde man vid byggstarten att bygga i trä och dessutom valde man att bli det första FSC-märkta bygget i Sverige. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Dalarna och ByggDialog Dalarna.

Naturum Siljansnäs
Vid bygget i Dalarna valde man FSC-trä och för att välja klimatsmarta material användes livscykelanalyser för att beräkna utsläppen. Beräkningarna ligger till grund för den första upprättade klimatdeklarationen i Dalarna, en förberedelse för den nya lagsstiftningen som träder i kraft under 2022.

Det byggs mycket i trä i Sverige
Trä är ett material som är bra på många olika sätt, och att välja trä från FSC-certifierade skogar är ännu bättre. För att öka intresset att bygga i FSC-trä har Forest Stewardship Council utvecklat ett regelverk som möjliggör certifiering av enskilda projekt, och man kan välja att bygga hela eller delar av det i FSC-trä.

I Danmark och Finland stod de första FSC-byggnaderna färdiga redan 2014 och 2016, förhoppningen är nu att intresset för att bygga mer med FSC-trä väcks även i Sverige.

Projektcertifiering enligt FSC gör det möjligt för byggföretag, hustillverkare, entreprenörer och arkitekter med flera, att bidra till ett mer hållbart byggande i trä och ökar värdet av ansvarsfullt skogsbruk. FSC:s regelverk bidrar också till att att uppfylla kraven i Breeam, LEED, Svanen och andra certifieringssystem för byggnader.