Nyheter

Tuesday, 25 May 2021
Nytt från FSC Sveriges föreningsstämma

(© Mostphotos)© Mostphotos

Den 5 maj genomfördes föreningsstämman, som även i år skedde online.


En av de punkter som beslutades om på föreningsstämman var bland annat den motion som BirdLife Sverige skickat in. Motionen avslogs då det inte fanns stöd bland medlemskapet, men motionens intentioner kommer att beaktas i styrelsens fortsatta arbete kring nyckelbiotoper och avrapportering av resultatet sker vid nästa års föreningsstämma.

Beslut togs angående medlemsavgifter för 2022 och dessa kommer att vara oförändrade.

Vid val av styrelseledamöter omvaldes samtliga ledamöter.

Webbinar
I anslutning till årsstämman hölls ett webbinar om FSC:s globala strategi 2021–2026. Här kan du ta del av inspelningen – Presentation av FSC Globala strategi.