Nyheter

Monday, 24 May 2021
FSC:s bidrag till EU:s kommande skogsstrategi

FSC:s bidrag till EU:s kommande skogsstrategi (© Mostphotos)© Mostphotos

FSC har svarat på konsultationen om den kommande skogsstrategin för EU och redogjort för hur skogscertifieringssystemet kan bidra till att uppnå strategins viktigaste mål.


FSC vill stödja EU-kommissionen i utvecklingen av en ny skogsstrategi som säkerställer att skogens miljö-, sociala och ekonomiska aspekter är lika värderade. Därför har FSC sammanställt information för att visa hur robusta skogscertifieringssystem, som FSC, kan komplettera de nya strategimålen.

Några huvudpunkter som FSC lyfter är;

1. hur FSC kan driva efterfrågan på en mer hållbar skogsförvaltning som bland annat omfattar skydd för biologisk mångfald i hela Europa
2. hur skyddet av skogar med höga bevarandevärden kan stärkas via våra regler för HCV (High Conservation Values)
3. hur krav på FSC-produkter kan främja import av produkter som inte bidrar till avskogning

Läs mer om detta på FSC Internationals hemsida - FSC Provides a Ready-Made Tool to Support the EU Forest Strategy. Där kan du även ladda ner sammanfattningen.