Nyheter

Tuesday, 06 April 2021
Nytt forum för spårbarhetsfrågor

Spärbarhet (© Mostphotos)© Mostphotos

FSC International tänker starta ett nytt forum för spårbarhetsfrågor. Deltagarna kommer att diskutera ny utveckling inom FSC:s Chain of Custody och Controlled Wood, med fokus på tillämpningsfrågor.


Det nya forumet kommer att bestå av femton FSC-medlemmar (fem från varje kammare), och tio representanter från spårbarhetscertifierade organisationer. Medlemmar som tillhör certifieringsorganisationer är inte berättigade att delta eftersom de kommer att konsulteras på andra sätt.

Forumet förväntas inte agera som en grupp, men kan ge förslag till insatsområden de vill samordna. Möten och överläggningar under samrådsperioder kommer att genomföras digitalt, via webinarier eller via FSC:s konsultationsplattform.

Är du intresserad av att delta? Ansök senast den 9 april.
Läs mer hos FSC International