Nyheter

Wednesday, 31 March 2021
FSC bidrar med ekosystemtjänster i skogen

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är den nytta som människan får av naturens ekosystem. Sedan några år kan FSC-certifierade markägare även certifiera ekosystemtjänster inom FSC.


Detta gäller ekosystemtjänster som biologisk mångfald, kolbindning och -lagring, vattenkvalitet, jordmån samt rekreation och friluftsliv. Nu finns det skogsägare i Sverige som intresserar sig för ekosystemtjänstcertifiering. Därmed har detta blivit ett nytt område att hantera för FSC Sverige.

Certifieringen öppnar också möjligheter för FSC-certifierade skogsägare att samverka med andra parter för att utveckla ekosystemtjänsterna. Ett företag eller annan organisation kan bidra med ekonomiskt stöd till en certifierad skogsägare för att stärka en eller flera ekosystemtjänster. Bidragsgivaren får då också möjlighet att kommunicera dessa insatser, som ett led i att visa att man tar ett samhällsansvar och bidrar till hållbar utveckling.

Läs mer hos FSC International