Nyheter

Tuesday, 30 March 2021
Ny teknik för tygframställning närmar sig kommersialisering

Trä-textil (© Mostphotos)© Mostphotos

Nu blir den verklighet, demonstrationsanläggningen som i större skala ska testa en resursbesparande teknik för att framställa tyg av trä.


Utvecklingsbolaget Tree to Textile leder projektet, med IKEA, H&M, Stora Enso och teknikens upphovsman, kemiingenjören Lars Stigsson (LSCS Invest) som delägare.

Metodutvecklingen startade år 2014. Efter tester i pilotskala har Tree To Textile nu beslutat att en demonstrationsanläggning ska byggas vid Stora Ensos massabruk i skånska Nymölla. Anläggningen väntas vara klar våren 2022, med en uppskattad årsproduktion på cirka 1 500 ton fibrer per år.

Enligt Tree To Textilen innebär den nya tekniken att behovet av energi, vatten och kemikalier minskar markant jämfört med de metoder som idag används för att göra textilfibrer av trä (exempelvis viskos). Slutresultatet blir dessutom en fiber som är mer bomullslik än andra träfiberbaserade tyger.

Tyget kommer alltså att ha en mer resurssnål tillverkningsprocess och innehålla förnyelsebar råvara från ansvarsfullt skogsbruk. Både IKEA och H&M har tydligt tagit ställning för FSC i sina försörjningskedjor för trä- och träfiberbaserade material.
Läs mer hos Tree to Textile