Nyheter

Monday, 22 February 2021
Ikea vill göra mer för skogen

Ikea (© Mostphotos)© Mostphotos

EA eftersträvar en råvaruförsörjning från hållbara eller ansvarsfulla källor. Ett av målen till 2020 har i princip uppnåtts: att all träråvara i IKEA-produkter ska vara återvunnen eller FSC-certifierad. Nu sätter IKEA nya mål för sitt engagemang i skogsfrågor.


I ett pressmeddelande skriver IKEA att över 98 procent av träfibern i egna produkter antingen är återvunnen eller FSC-certifierad. Uppställda mål till 2020 har därmed uppnåtts.

Därför redovisar IKEA nya mått och steg i sin skogsagenda för 2030. Det övergripande syftet är att motverka avskogning, mildra klimatförändringar och befrämja biologisk mångfald.

IKEA:s ambition är att driva utvecklingen i en riktning som gör att ansvarsfullt skogsbruk blir ett globalt skall-krav och inte bara ett krav som ska gälla för det virke som används i IKEA-produkter.

De egna materialflödena ska effektiviseras, liksom möjligheterna att återanvända, renovera och så småningom återvinna olika IKEA-produkter.

För egen del kommer IKEA fortsatt att bara använda träråvara från mer hållbara källor. Den ska vara certifierade av de mest trovärdiga, globala certifieringssystemen från tredje part – dit FSC räknas.
Läs mer hos IKEA