Nyheter

Thursday, 18 February 2021
”Verklig förändring måste starta inom människor”

Darin cities (© Mostphotos)© Mostphotos

Stadbors livsstil påverkar hela klotet. En hållbar livsstil och hållbara konsumtionsmönster är ett måste för att klimatkrisen och hot mot oersättliga landskapsvärden ska kunna bemästras.


Det budskapet framförde Anders Blom i ett inlägg under den virtuella klimatkonferensen Daring Cities. Konferensen anordnades av ICLEI (Lokala myndigheter för hållbar utveckling) i samarbete med staden Bonn. Konferensens syfte var att lyfta fram människor med visioner och goda förslag på hur klimatkrisen kan tacklas.

Urbefolkningar för ett hållbart skogsbruk var titeln på Anders Bloms inlägg. Det ingick i en konferenssession som FSC international hade ansvar för.

Anders Blom betonade särskilt att det finns en tydlig koppling mellan urfolk och stadsbor – hållbara städer och hållbara livsstilar krävs om framtida generationer ska få tillgång till landskapsvärden som nu håller på att gå förlorade. Men en verklig förändring kan bara åstadkommas med förändringsprocesser som startar inom människor.

Anders Blom är ledamot av FSC Internationals permanenta urfolkskommitté och ordförande för Stiftelsen Protect Sápmi.

Läs mer hos FSC International
Läs mer om konferensen