Nyheter

Tuesday, 16 February 2021
FSC:s spårbarhetsstandard värnar anställdas rättigheter

ILO – Illustration uppdatering av spårbarhetsstandarden (© Mostphotos)© Mostphotos

Grundläggande regler för arbetsrätt har nu integrerats i FSC:s spårbarhetsstandarder. Detta sätter arbetsförhållandena på dagordningen för cirka 45 000 innehavare av FSC:s spårbarhetscertifikat.


Med detta nya steg har FSC:s spårbarhetsstandarder kompletterats med principerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och ILO: s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på jobbet.

FSC har därigenom etablerat verktyg för att kontrollera och följa upp viktiga sociala krav: bland annat att anställda i spårbarhetscertifierade företag har rätt att engagera sig fackligt och att tvångsarbete, barnarbete eller diskriminering inte får förekomma.

FSC International beskriver uppdateringen av standarden som en viktig milstolpe. Beskedet till konsumenter som väljer FSC-märkta produkter blir tydligt: FSC-certifierade produkter kommer från företag som erbjuder anständiga arbetsförhållanden.

Den nya standarden börjar gälla den 2 maj 2021. Företag som redan är spårbarhetscertifierade har ett år på sig att anpassa verksamheten till de nya reglerna.

Läs mer på FSC Internationals hemsida
Här hittar du den nya standarden