Nyheter

Friday, 18 December 2020
FSC-certifieringen ökat globalt

Certifiering ökat globalt (© FSC IC /Milan Reška)© FSC IC /Milan Reška

Från januari 2020 fram till nu har FSC-certifierad skog ökar med ca. 8% och ligger nu stadigt på ca 220 miljoner hektar.


2020 har minst sagt varit ett turbulent år för marknaden, trots detta har både certifierad skog och spårbarhetscertifieringen ökat. Sedan början av 2020 har spårbarhetscertifiering ökat med ca. 9% och idag finns det över 45 000 certifikat i databasen.

Trots den pågående pandemin och en ökad osäkerhet på marknaden, väljer företag och skogsägare att certifiera sig. FSC är fortsatt en viktig aktör för företag som vill arbeta för ett mer hållbart skogsbruk, och förhoppningen är att vi kommer att fortsätta öka under 2021.