Nyheter

Tuesday, 15 December 2020
Ny global strategi för FSC

FSC:s globala strategi 2021-2026

Efter en två år lång process är nu FSC:s globala strategi för 2021–2026 publicerad! Den nya strategin fokuserar på vilken riktning FSC ska ta, och vilka resultat organisationen ska åstadkomma fram till 2026.


Strategin framhåller att FSC:s styrka är att vi samlar medlemmar och andra aktörer med olika intressen för att sätta ett globalt riktmärke för ansvarsfullt skogsbruk. FSC levererar därmed resultat som är viktiga för världens skogar och de människor som är beroende av dem.

Visar värdet och nyttan med skogsskötsel
Genom åren har FSC:s processer, såväl globalt som nationellt, resulterat i standarder för ansvarsfullt skogsbruk. Standarder som sedan implementeras av certifikatinnehavare, vilket bidrar till viktiga förbättringar i skogen. På så sätt ger FSC:s standarder positiva effekter.

Detta är ett viktigt bidrag, men FSC behöver de närmaste åren ta fram solida data om de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av skogscertifiering, för att visa på värdet av ansvarsfullt skogsbruk. Ett annat viktigt budskap i strategin är att certifieringen av tropiska skogar måste öka, särskilt de skogar som förvaltas av skogsägare med ett mindre markinnehav och av lokalsamhällen. Våra standarder måste också användas i de skogar runt om i världen som har potential att bidra till att lösningen av de globala utmaningarna, till exempel klimatförändringarna.

Vi tror verkligen att skogscertifiering har varit – och är – ett kraftfullt verktyg, men det kan inte vara det enda verktyget. Ansträngningar för att stoppa avskogningen behövs från många samhällsaktörer. FSC har en roll i de här ansträngningarna, och vi kommer i allt högre grad att ingå i allianser med andra likasinnade aktörer, för att sprida kunskap om våra lösningar och uppnå förväntat resultat.

Den nya strategin består av tre strategiska riktningar, tolv mål och 24 förväntade resultat. De tre riktningarna är: 1. Skapa och genomföra lösningar för skogen; 2. Omvandla marknader och 3. Skapa förändring.

På FSC Internationals hemsida kan du ladda ner den globala strategin - FSC Global Strategy 2021-2026: Demonstrating the Value and Benefits of Forest Stewardship. FSC Sverige kommer inom att publicera en svensk översättning av strategin i början av 2021.