Nyheter

Friday, 23 October 2020
Digitala revisionsrapporter inom FSC

Öppen data inom FSC. (© Mostphotos)© Mostphotos

Den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt att använda FSC:s digitala verktyg för revisionsrapporter inom skogsbruket, redan nu kan revisorer använda systemet i träningssyfte.


FSC har utvecklat ett nytt rapporteringssystem för att standardisera revisionsrapporter hos alla certifieringsorganisationer, detta för att möjliggöra bättre datahantering och analys.

Systemet gör det också möjligt för FSC att på ett enkelt sätt få åtkomst till revisionsdata och enkelt kunna identifiera trender, effekter och riskområden, för att utvärdera och förbättra FSC-systemet.
I nuläget är det endast rapportering om skogsförvaltning som finns tillgängligt, men det finns även planer på att inkludera spårbarhetscertifiering, dock finns det inget datum för detta.

Lyssna gärna på FSC Internationals podcast om Open Data in Certification!