Nyheter

Thursday, 24 September 2020
Kontroll av leverantörskedjan för ekgolv

Kontroll av leverantörskedjan för ekgolv (© Mostphotos)© Mostphotos

Misstanke om att illegalt avverkat virke har blandats i ni leverantörskedjan för ekgolv utreds just nu av FSC och ackrediteringsorganisationen ASI.


Under 2019 genomförde FSC och ASI (Assurance Services International) extra kontroller av leverantörskedjan för ekgolv. Detta gjordes då det inkommit misstankar om att ekvirke som klassats som hög risk, och illegalt avverkat, letat sig in i FSC-systemet. FSC-certifierade tillverkare av ekgolv finns framförallt i Östeuropa och Asien, och 400 av de totalt 1600 FSC-certifierade företagen har lämnat in uppgifter till ASI.

Nu har ASI påbörjat arbetet med att analysera data och undersöker om företag medvetet brutit mot reglerna. Företag som är skyldiga till detta får certifikatet suspenderat eller avslutat, i enlighet med FSC:s regelverk (DIR-40-004).