Nyheter

Tuesday, 15 September 2020
FSC-certifiering ger ekonomiska möjligheter för lokalbefolkning i Amazonas

Småskaligt skogsbruk i Amazonas – Valdirene Cardoso dos Santos, right, says she has benefited from partnerships between the community forestry managers and urban designers, who train them in furniture making to help boost their income. (© Image courtesy of BVRio.)© Image courtesy of BVRio.

I hjärtat av Amazonas ligger Tapajos nationalpark, en plats där lokalsamhällen under de senaste 15 åren bedrivit hållbart och vinstdrivande småskaligt skogsbruk. FSC-certifieringen, som de haft sedan 2013, är ett bevis på att deras skogsbruk är lagligt och ansvarsfullt. Via samarbeten med designers når produkterna ut i världen.


Tapajos nationalpark ligger i Pará, ett av de områden i Brasilien där avskogningen är som mest omfattande. Men i nationalparken är 18 av de 24 lokalsamhällena delaktiga i skogsbruksprojektet som lett till ett mer hållbart skogsbruk och till ökad lönsamhet för människorna som bor och verkar där.

Lokalsamhällenas huvudsakliga inkomst kommer från skogsbruket de bedriver. Men de har även startat en möbelverkstad för att använda de grenar som blir över efter att de avverkat träden. I samarbete med olika designers, som tillverkar möbler och dekorationer, når deras produkter ut i världen. Att ha FSC-märket innebär ett sätt att visa att produkterna är lagligt producerade.

Läs mer om arbetet i Tapajos nationalpark hos Mongabay.

Om du ska köpa träprodukter som kommer från Amazonas, se till att dom är FSC-märkta. Då minskar du risken att just din produkt kommer från illegalt avverkad regnskog.