Nyheter

Monday, 01 June 2020
FSC ansluter sig till allians för grön återhämtning efter Corona

Covid-19 pandemin (© Mostphotos)© Mostphotos

Covid-19-pandemin har haft, och kommer fortsätta ge, långtgående sociala och ekonomiska konsekvenser.


För att svara på den globala krisen har FSC anslutit sig till Green Recovery Alliance, en koalition med mer än 180 politiska beslutsfattare, företagsledare, fackföreningar och frivilligorganisationer. Fokus är att öka gröna investeringar och utveckla en ny modell för välstånd, baserad på hållbarhet, skydd av den biologiska mångfalden och en ekonomi som är motståndskraftig mot klimatförändringar.

Läs mer om vad FSC kan erbjuda för en snabbare och grönare återhämtning.