Nyheter

Friday, 29 May 2020
Ny svensk FSC-standard för skogsbruk börjar gälla den 1 oktober 2020

Skogslandskap (© Mostphotos)© Mostphotos

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige godkändes av FSC International i december 2019. FSC Sverige Sveriges styrelse har senarelagt datum för ikraftträdandet, då förberedelser inför den nya standarden i form av utbildningar av anställda och entreprenörer inte kunnat genomföras med anledning av covid-19.


Nu har ett definitivt beslut tagits att standarden ska börja gälla den 1 oktober 2020. Standarden kommer att publiceras officiellt den 30 juni 2020, men redan nu finns standarden tillgänglig på vår hemsida.