Nyheter

Friday, 29 May 2020
Viktigt med hållbara förpackningar

Hållbarhet viktigt för konsumenter (© Mostphotos)© Mostphotos

Förpackningar är viktiga, särskilt i en strävan att uppnå en cirkulär ekonomi. En europeisk konsumentundersökning visar att pappersförpackningar är att föredra framför bland annat plast och metall.


Hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenter, det visar Two Sides undersökning bland 5 900 europeiska konsumenter. Att konsumenter blir mer medvetna om olika förpackningsalternativ sätter press på företagen att erbjuda mer hållbara lösningar. Undersökningen visar att konsumenter i hela Europa är villiga att ändra sitt köpbeteende och handla mer hållbart, även om det kostar mer.

Viktiga resultat från undersökningen är att:
• 64 % av konsumenterna känner till FSC och anser att FSC är viktigt.
• Pappers- och kartongförpackningar rankas högst bland konsumenter då de har flest hållbarhetsfaktorer såsom att de är komposterbara (72%), bättre för miljön (62%) och lättare att återvinna (57%).
• 70 % av konsumenterna gör aktiva val för att minska användningen av plast.
• 66 % av konsumenterna föredrar pappersförpackningar framför plast när de handlar online.

Läs mer om rapporten på Two Sides hemsida.