Nyheter

Tuesday, 05 May 2020
Nya faktablad ger vägledning till Skogsbruksstandard 2020

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller nya och förändrade krav på miljö- och social hänsyn. Nu finns faktablad som kortfattat beskriver förändringarna inom åtta olika områden.


Faktabladen ingår i det vägledande material FSC Sverige tar fram för att underlätta standardövergången. De faktablad som precis blivit klara beskriver viktiga förändringar när det gäller arbetarrättigheter, främmande trädslag, olika hänsynsåtgärder och samverkan.

Det framgår vad som är nytt eller förändrat och också varför förändringarna är viktiga. Du får även veta var i standarden kraven finns.

Faktabladen riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för vad som är nytt eller har förändrats. Certifiering och kontroll utgår alltid från de texter som finns i själva standarden.

Länk till faktabladen.