Nyheter

Tuesday, 28 April 2020
Ny och gammal skogsbruksstandard – här ser du skillnaderna

Standardjämförelse

Arbetet med att ta fram material för att underlätta övergången till Skogsbruksstandard 2020 fortskrider. Nu finns dokument med jämförelser mellan Skogsbruksstandard 2010 och 2020.


Ett dokument visar alla skillnader mellan 2020 års standard och 2010 års standard. Det går lätt att se vilka krav som försvunnit, finns kvar eller tillkommit. Det går också att sortera läsningen och antingen ha 2010 års eller 2020 års standard som utgångspunkt.

Det finns även ett särskilt dokument som visar skillnader för mindre markägare. Kraven för mindre markägare i 2010 års och 2020 års skogsbruksstandard jämförs. I 2010 års standard finns anpassade krav som bara gäller för mindre markägare, en så kallad SLIMF-standard. 2020 års standard innehåller inte en sådan anpassning.

Indikatorer från 2010 års standard har klassificeras som anpassade eller borttagna. Viktigt att hålla i minnet är att en del av de indikatorer som tagits bort i stället täcks av andra, eller nya krav. Detta framgår av dokumenten. En introduktion förklarar hur jämförelserna gjorts (se fliken Inledning).

Utöver möjligheten att göra jämförelser innehåller dokumenten en sammanställning av indikatorer från 2010 års standard för sex olika temaområden (som flikar i dokumenten). Detta för att tydliggöra hur dessa indikatorer har ordnats och hanterats i 2020 års standard.

Materialet är i första hand avsett för dig som har behov av att mer i detalj förstå vad som är nytt eller har förändrats. Faktablad som utvecklar vad som är nytt och skälen till förändringar kommer också att publiceras inom kort. Du hittar jämförelsedokumenten under Downloads och på sidan Vägledning för standardövergången