Nyheter

Monday, 27 April 2020
Tillfällig dispens för kemisk behandling av virkesvältor vid väg

Virkeupplagg (© Mostphotos)© Mostphotos

För att skydda virke och hindra spridning av granbarkborre har FSC Sverige har tagit beslut om att ge en tillfällig, generell dispens för kemisk behandling av virke vid avläggsplatser.


Dispensen gäller under 2020 och förutsätter att en anmälan görs till FSC Sverige. Det finns elva villkor som ska följas. Beslutsunderlag, åtgärdernas omfattning och plats för genomförande ska dokumenteras. Effekterna ska följas upp.

Endast virke i virkesvältor vid avläggsplatser får behandlas. Inga dispenser kommer att lämnas för kemisk behandling av virke för att skapa fångstfällor i skogen. I dagsläget saknas vetenskapliga belägg för att denna typ av fångstfällor har bättre effekt än icke kemiska alternativ.

I mars fick sex FSC-certifikat dispens för att använda att nätfällor mot granbarkborre under 2020.